Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi samarbejder med partnerne og nordjyske aktører om koordinering ift. aktuelle dagsordner og fælles indsatser, og bidrager til etablering af relevante partnerskaber.

Vi afklarer, hvordan BRN kan bidrage til at imødekomme behovet for STEMkompetencer og indfri målsætningerne i den Nordjyske Teknologipagt med afsæt i eksisterende indsatser.3

Vi går i dialog med uddannelsesinstitutionerne om udfordringer, potentialer og prioriteter for at fremme rammevilkårene og forudsætningerne for fremtidens arbejdskraft.

Vi medfinansierer og følger arbejdet med ’FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov’ og bidrager til prioritering af opfølgende handlinger. 

 

  Partnere

KKR Nordjylland, BRN, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Regionsrådet.

Realiseres i tæt samspil med nordjyske aktører inden for uddannelses-, beskæftigelses - og erhvervsfremmeområdet

Projektets Formål

BRN, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR Nordjylland og Regionsrådet vil med den fælles strategiske ambition “Det kompetente Nordjylland” arbejde sammen om at skabe det bedst mulige fundament for at imødekomme nordjyske virksomheders fremtidige kompetence- og arbejdskraftbehov.

Information

Mål

Sikre fremtidige kompetencer og arbejdskraftsbehov

Økonomi

200.000 kr. til FremKom4 i 2021

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk