Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi arbejder for, at samarbejdet Vækst Via Viden 2.0 har de bedste rammer til at realisere ambitionerne, herunder ved at skabe adgang til medfinansiering og opmærksomhed på de gode resultater.

Vi understøtter et stærkt ejerskab blandt Vækst Via Vidensamarbejdspartnere og fremmer den fælles dagsorden sammen med aktører på tværs af beskæftigelse-, uddannelse– og erhvervsfremmeområdet.

Vi følger og bidrager til beskæftigelsesministeren og uddannelses– og forskningsministerens nye nationale partnerskab for dimittender i arbejde og fremmer derigennem nordjyske løsninger og interesser.

 

  Partnere

Erhvervshus Nordjylland, nordjyske jobcentre og erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, Uddannelses– og Forskningsministeriet, AAU, UCN m.fl.

Projektets Formål

Der er med Vækst via Viden 2.0. etableret et stærkt nordjysk samarbejde, der skal sikre vækst- og udviklingsmuligheder for virksomheder i hele Nordjylland gennem en bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft. Målet er 2000 match mellem virksomheder og højtuddannede over tre år.

Information

Mål

2.000 match mellem højtuddannede og nordjyske SMV'er

Økonomi

500.000 kr. årligt til Vækst via Viden i 2021 og 2022

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk