Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi har årligt dialogmøde med bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland med status på realisering af den nordjyske strategi samt sikre ejerskab til samspillet mellem lokale og fælles indsatser.

Vi bidrager til kvalificering og prioritering af fælles nordjyske strategiske indsatser, herunder via bidrag fra NES-kredsen, partnerskabet VVV, m.fl.

Vi indgår i dialog om prioritering af indspil til DEB’s udpegning af nordjysk fyrtårnsprojekt sammen med øvrige nordjyske interessenter.

 

  Partnere

Erhvervshus Nordjylland, KKR, de nordjyske erhvervskontorer, erhvervsorganisationerne, uddannelsesinstitutionerne

Projektets Formål

For at sikre bedst mulige vilkår for vækst og jobskabelse vil BRN løbende have fokus på forbedring af de generelle rammevilkår for at drive virksomhed, forskning og uddannelse samt kompetenceudvikling i Nordjylland.

Information

Mål

Sikre fælles strategiske mål for erhvervsfremmeindsatsen

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk