Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi medfinansierer fælles nordjysk turismemarkedsføring i 2021 igennem Fælles Vækst med Destination Nordvestkysten som samlet nordjysk operatør.

Vi sikrer at de nye destinationsbestyrelser selvstændigt og på tværs af Nordjylland afklarer eventuelle muligheder og vilkår for samarbejde om turismemarkedsføring efter 2021.

Vi tager i løbet af 2021 stilling til anvendelsen og disponeringen af de hidtidige turismemidler i BRN-regi.

 

  Partnere

Destinationsselskaberne, erhvervs– og brancheorganisationer, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, VisitDenmark

Projektets Formål

Der er i 2020 etableret nye og større destinationsselskaber på tværs af Nordjylland. BRN har til og med 2021 stået bag aftale om fælles turismemarkedsføring og hjemtaget DEB-midler på i alt 12,6 mio. kr.
 
I 2021 tages der stilling til BRN´s evt. fremtidige turismeindsats, og i regi af de nye selskaber tages der stilling til evt. samarbejde om markedsføringen.

Information

Mål

Styrke turismemarkedsføringen over for udenlandskabe turister

Økonomi

3.360.000 kr. til turismemarkedsføring i 2021

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk