Projektbeskrivelse

   Handlingsspor


Vi synliggør Nordjyllands grønne styrkeposition og tiltrækker investeringer gennem Green Hub Denmark. Medio ’21 afklares det fremadrettede engagement heri.

Vi deltager på Folkemødet 2021 med særligt fokus på at profilere Nordjylland som frontløber i den grønne omstilling.

Vi retter det nationale spotlight på de nordjyske styrker, blandt andet gennem studieture for relevante udvalg i Folketing.

 

  Partnere

Green Hub Denmark, UCN, AAU

Projektets Formål

Nordjylland har allerede en erhvervs- og forskningsmæs- Hub Denmark, UCN, AAU sig styrkeposition inden for energiteknologi og grøn omstilling. Strategisk synliggørelse heraf skal bruges som løftestang for nye investeringer, så styrkepositionen cementeres og udbygges.

Information

Mål

Synliggøre nordjyske styrker og rette opmærksomheden mod Nordjylland

Økonomi

1.300.000 kr. til Green Hub Denmark i 2021 | 150.000 kr. til deltagelse i Folkemøde

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk