Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi fremmer nordjyske interesser i forhold til EU, heriblandt lovgivning og støtteprogrammer, samt i forhold til Brexit og potentielle følgevirkninger.

Vi arbejder for størst muligt hjemtag af midler til Nordjylland fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

Vi sikrer fælles afstemning af forventninger og ønsker til EU-kontorets ydelser, samt afklarer BRN’s rolle i konsolideringen af EU-kontorets basisøkonomi og organisering.

 

  Partnere

NordDanmarks EU-Kontor, Sermersooq Kommune, Erhvervshus Nordjylland, AAU, UCN, erhvervsorganisationer

Projektets Formål

Gennem fælles engagement i NordDanmarks EU-kontor skal vi sikre, at mulighederne i EU’s støtteordninger udnyttes, herunder øget hjemtag af midler til nordjyske virksomheder og offentlige organisationer.

Information

Mål

Sikre en stærk nordjysk indgang til EU

Økonomi

4.130.000 kr. til NordDanmarks EU-Kontor i 2021

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk