Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi udforsker fælles nordjyske udfordringer i el- og energiinfrastrukturen med henblik på at sikre vilkårene for at tiltrække investeringer og løfte fælles nordjyske indsatser på området.

Vi fremmer udbygningen af elnettet gennem dialog med ejere og leverandører for at muliggøre elektrificeringen af den danske energisektor og ny energiproduktion samt sikre nordjysk forsyningssikkerhed.

 

  Partnere

Offentlige og private forsyningsselskaber og leverandører, brancheorganisationer, de nordjyske erhvervskontorer, m.fl.

Projektets Formål

Forsyningsinfrastrukturen er af kritisk vigtighed for et velfungerende samfund. Som medejere af forsyningsselskaber indtager kommunerne en central rolle i at bidrage til fremtidssikring af en række forsyningsområder, herunder el, vand og varme - også i relation til den grønne omstilling.

Information

Mål

Sikre et match mellem elnettets kapacitet og de grønne, nordjyske ambitioner

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk