Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi sikrer koordineret afklaring af, hvor der er yderligere muligheder for at fremme udbredelse af digital infrastruktur gennem fælles handling.

Vi varetager Nordjyllands interesser gennem fælles repræsentation i nationale råd og fora, fælles høringssvar, koordinering af dialog med udbyderne mm.

 

  Partnere

Region Nordjylland, de kommunale IT-chefer, erhvervsorganisationer, udbydere af digital infrastruktur

Projektets Formål

I Danmark sker udrulningen af den digitale infrastruktur på markedsvilkår, og derfor samarbejder kommunerne og Regionen gennem BRN om at sikre gode rammevilkår for udbyderne til gengæld for krav om, at de leverer god dækning i hele Nordjylland.

Information

Mål

Fremme udbredelse af digital infrastruktur

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk