Projektbeskrivelse

   Handlingsspor

Vi sørger for, at relevante beslutningstagere kender projektets vigtighed for fortsat udvikling i Nordjylland og vækst i hele Danmark.

Vi samler kræfterne i Nordjylland og sørger for bedst mulig koordinering af handling og interessevaretagelse.

 

  Partnere

De nordjyske Folketingsmedlemmer, Limfjordskomiteen, erhvervsorganisationer m.fl.

Projektets Formål

De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og det nordjyske erhvervsliv arbejder i et bredt fællesskab for, at Folketinget hurtigst muligt vedtager én samlet anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse og tilvejebringer finansieringen.

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk