Projektbeskrivelse

   Handlingsspor


Vi samarbejder med KKR og Region Nordjylland om udarbejdelsen af en Fælles Nordjysk Klimastrategi, som skal skabe en rød tråd for de grønne indsatser.

Vi fremmer kommunernesudarbejdelse af klimahandlingsplaner gennem medfinansiering af det nordjyske sekretariat for DK2020, som forankres i BRN.

Vi koordinerer løbende områder og indsatser, der bedst håndteres på tværs af kommunerne og regionen.

 

  Partnere

De nordjyske kommuner, Region Nordjylland, KKR.

Desuden samarbejdes der med CONCITO, KL og Danske Regioner om DK2020.

Projektets Formål

Nordjylland har grønne fællesnævnere på mange forskellige niveauer. Derfor er BRN med til at fremme sammenhængende klimahandling, så de nordjyske klimaindsatser sammentænkes strategisk, på tværs af kommunegrænser, ligesom vi understøtter den enkelte kommune med egen klimahandlingsplan i regi af partnerskabet DK2020.
 

Information

Mål

Udarbejdelse af Fælles Nordjysk Klimastrategi og DK2020-Klimahandlingsplaner for hver enkelt kommune

Økonomi

800.000 kr. i 2021 til DK2020-sekretariat

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk