Projektbeskrivelse

Alle 11 kommuner og regionen står bag initiativet Grøn Energi Nordjylland 2040, hvis mål er at Nordjylland skal være Danmarks grønne energi-region og være selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Fremtidens energisystem skal gøres til virkelighed i Nordjylland. I løbet af perioden 2019-2021 skal der udvikles mål, visioner og pejlemærker for Nordjyllands omstilling til vedvarende energi, gennem udarbejdelse af en samlet strategisk energiplan for hele regionen.

En kortlægning viser, at der skal investeres for omkring 90. mia. kr. i energianlæg af private, erhverv, kommuner og region frem mod 2050. Beregninger fra kortlægningen viser, at omstillingen til vedvarende energi kan skabe over 50.000 arbejdspladser i anlæg i Nordjylland – ikke medregnet de arbejdspladser, der etableres til drift og vedligehold. Udover flere arbejdspladser, viser kortlægningen, at Nordjylland kan spare de nuværende udgifter til fossile brændsler på 7-10 mia. kr. om året, hvis vi omstiller til 100 % vedvarende energi. Penge som i stedet kan bruges til andre og nye investeringer.

For at potentialerne i kortlægningen kan realiseres, kræver det, at alle parter, der har indflydelse på energiområdet, offentlige såvel som private aktører, engageres i en fælles nordjysk indsats.

Strategisk energiplan med fokus og retning
For at indfri potentialet igangsatte kommunerne og regionen initiativet Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland (SEP NORD). Initiativet tog i oktober 2020 navneændring til Grøn Energi Nordjylland 2040, men ambitionen er stadig den samme: Der skal skabes en strategisk energiplan for Nordjylland, som kan sikre fælles fokus og retning mod målet om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Arbejdet er inddelt i tre faser frem mod 2022. I 2019 skal der findes fælles vision og målsætninger mellem de mange aktører. I 2020 skal vision og målsætninger omsættes til en konkret, strategisk energiplan og i 2021 skal den strategiske energiplan implementeres i kommunale planer og hos de relevante aktører.

Samspil med erhvervsliv, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner
Rammerne i energiplanen laves, så de let kan omsættes til lokale forhold i den enkelte kommune, og så de tilgodeser de individuelle styrker, udfordringer, indsatser og behov.
Men kommunerne og det offentlige kan ikke løse opgaven alene. For at kunne lykkes med at gøre Nordjylland selvforsynende i 2050 må vi samarbejde med alle de relevante aktører, herunder erhvervslivet, forsyningsselskaberne og uddannelsesinstitutionerne. Det er dem, der har fingeren på pulsen og har en faglig indsigt på området. Men det offentlige skal gå forrest som rollemodeller og vise, at der er politisk vilje til at nå i mål.

Vi bygger videre på en nordjysk styrkeposition
Nordjylland har allerede en styrkeposition inden for energiteknologi, særligt inden for omsætning af varer og tjenester til at producere vedvarende energi. Grøn Energi Nordjylland 2040 bygger videre på den styrkeposition. Arbejdet vil bidrage til at fremme teknologiske løsninger og systemer og give mulighed for at planlægge og etablere energianlæg optimalt. Dette giver nordjyske virksomheder en unik mulighed for at udvikle og optimere løsninger som kan leveres til anlæg eller som komponenter og service til anlæggene.

Derudover kan arbejdet bidrage til at få skabt nye demonstrationsanlæg i Nordjylland, som kan være showcase for dansk teknologi overfor potentielle kunder fra ind- og udland.

Projektets Formål

Gennem udarbejdelse og implementering af en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD), vil de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sikre fælles retning mod et Nordjylland, der er 100 % selvforsynende med vedvarende energi (VE) inden 2040 samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer.

Information

Tidshorisont

2019-2022

Mål

Nordjylland er 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Mette Høj Ravnborg
Projektleder, Grøn Energi Nordjylland 2040
mette.hoej@rn.dk