Projektbeskrivelse

I efteråret 2018 igangsatte formandskaberne for KKR Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Region Nordjylland og Business Region North Denmark udarbejdelsen af en fælles ambition for de fire politiske parter inden for området kvalificeret arbejdskraft.

Nordjylland står midt i en positiv udvikling. Uddannelsesniveauet er stigende, og stadig flere nordjyder påbegynder en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Men vi er også udfordret på vores demografiske udvikling, unge der flytter fra regionen efter endt uddannelse, virksomheder der oplever forgæves rekruttering og behov for specifikke kompetencer for at vækste. Det skal vi gøre noget ved.
 
Ambitionen rummer de mest oplagte og gennemgående elementer fra hver af de fire parters nuværende strategier. Ambitionen fungerer derfor som en sammenskrivning og fælles strategisk retning fra de fire politiske parter.
 

Projektets Formål

Formålet med ambitonen er styrke grundlaget for vækst, beskæftigelse og udvikling i Nordjylland. Ambitionen indeholder vores fællespolitiske ståsted og ønsker for Nordjylland, og det er vores håndslag på, at vi gerne vil løfte arbejdet sammen med alle dem, der arbejder inden for området.

I ambitionen præsenteres fire strategiske fokusområder, hvor det er særligt oplagt at styrke samspillet og koordineringen:

  • Uddannelsesvalg: Vores målsætning er, at alle unge træffer et kvalificeret uddannelsesvalg.
  • Under uddannelse: Vores målsætning er, at sikre, at vi uddanner til et højt fagligt niveau og at de uddannede har de rette kompetencer til arbejdsmarkedet i dag - og i fremtiden.
  • Vejen til arbejdsmarkedet: Vores målsætning er, at understøtte lediges vej i arbejde og sikre virksomhedernes rekrutteringsbehov for kvalificeret arbejdskraft.
  • Livslang læring: Vores målsætning er, at sikre, at alle, uanset alder eller uddannelsesniveau, løbende har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Information

Mål

Stærkere og tættere samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesforhold i Nordjylland.

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk