Projektbeskrivelse

”Verdensmålene er erhvervsudvikling! Kommuner, byer og virksomheder spiller en hovedrolle i at opfinde og afprøve de redskaber, der skal løse verdens udfordringer. Der er bæredygtige og varige jobs i den bæredygtige dagsorden. Det kræver endnu mere samarbejde på tværs af erhvervsliv, vidensinstitutioner og beslutningstagere!”

Sådan siger Mogens Lykketoft under et oplæg om Verdensmålene. Han var formand for FN's genenalforsamling samme år, som de blev vedtaget.

Denne tankegang bærer BRN og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) nu videre i projektet Det Cirkulære Nordjylland. Det Cirkulære Nordjylland styrker samarbejdet mellem det private, det offentlige og Aalborg Universitet og er opdelt i to spor.

Spor 1 handler om at skabe ressourceloops, hvor nordjyske virksomheder aftager affald til genanvendelse/genbrug, fremfor at det sendes til afbrænding. Spor 2 handler om at de nordjyske offentlige affalds- og renovationsselskaber, samarbejder om at understøtte Det Cirkulære Nordjylland, ved bl.a. at indsamle til de ressourceloops, der skabes i spor 1.

 

Formand for NBE, Jens Højer, udtaler: 

"Det er dejligt at se, flere virksomheder retter deres fokus mod bæredygtighed. I NBE er vi også stolte af, at Business Region North (BRN) har besluttet at igangsætte projektet ”Det Cirkulære Nordjylland”, hvor Nordjylland går foran i et offentlig-privat samarbejde om en bedre ressourceudnyttelse.”

 

Projektets Formål

Formålet med initiativet Det Cirkulære Nordjylland er at fremme den cirkulære økonomi i et regionalt perspektiv. Dette er med henblik på, at de økonomiske og jobmæssige gevinster ved initiativet forankres hos regionens erhvervsliv i størst muligt omfang. I Det Cirkulære Nordjylland er der fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Ambitionen er i sidste ende, at Nordjylland i praksis skal være dagsordenssættende i forhold til at komme i gang med cirkulær økonomi - og derved høste de økonomiske fordele, der er ved at være i front.

Nøglepersoner

Sebastien Bouchara
Projektleder, Det Cirkulære Nordjylland
seb.bouchara@aalborg.dk