Projektbeskrivelse

Krydsningerne over Limfjorden ved Aalborg forbinder ikke blot Vendsyssel og Himmerland - de forbinder hele Nordjylland med resten af Danmark, Norden og Tyskland og udgør en vital del af infrastrukturen i Danmark. Det er derfor uholdbart, at kapaciteten på både Limfjordsbroen og -tunnellen er overskredet, og at trængslen forventes at stige yderligere de kommende år. Det skaber en sårbar situation, hvor de hyppige nedbrud i fremkommeligheden skaber usikkerhed om, hvorvidt personer, varer og tjenesteydelser hurtigt og nemt kan transporteres til og fra Nordjylland. Den forringede fremkommelighed svækker og hæmmer nemlig ikke alene væksten og investeringslysten i Nordjylland, men påvirker også dansk økonomi negativt.

 

Igennem mange årtier har forskellige nordjyske aktører arbejdet for etablering af Den 3. Limfjordsforbindelse, og efter afslutningen af VVM i 2011, og vedtagelse af linjeføringen over Egholm i 2014 har forbindelsen aldrig været tættere på at blive en realitet. Det er derfor væsentligt at sikre, at de mange nordjyske aktører, der arbejder for den fælles nordjyske mærkesag, trækker i samme retning. BRN har derfor fået til opgave, at samle de relevante aktører om koordineret interessevaretagelse.

Projektets Formål

Gennem BRN ønsker de 11 nordjyske Kommuner og Region Nordjylland at sikre en mere koordineret, fælles interessevaretagende indsats for etablering af Den 3. Limfjordsforbindelse.

Målet er, at Folketinget hurtigst muligt får vedtaget en anlægslov med finansiering til forbindelsen. Det skal sikres ved at samle relevante nordjyske aktører om den fælles dagsorden, sikre en ensartning af argumenter og budskaber og sikre koordineret, fælles indsats for påvirkning af beslutningstagere og nøglepersoner.

Information

Tidshorisont

Medio 2018 og frem

Mål

Sikre anlægslov for etablering af 3. limfjordsforbindelse.

Økonomi

1.000.000 kr.

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk